Άγιος Πέτρος – Τζον Τζάκσον

Άγιος Πέτρος – Τζον Τζάκσον

Ο άγιος Πέτρος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και αγαπημένους μαθητές του Χριστού. Ο John Jackson τον απεικόνισε με μοναδική δεξιοτεχνία, αναδεικνϫνοντας την σημαντική θρησκευτική πίστη του.