Άγιος Πέτρος – Τζον Τζάκσον

Άγιος Πέτρος – Τζον Τζάκσον

Ο άγιος Πέτρος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και αγαπημένους μαθητές του Χριστού. Ο John Jackson τον απεικόνισε με μοναδική δεξιοτεχνία, αναδεικνϫνοντας την σημαντική θρησκευτική πίστη του.

Ιεφθά – John Everett Millais

Ιεφθά – John Everett Millais

Το έργο “Jephthah” του John Everett Millais απεικονίζει με μελαγχολικό τρόπο τη στιγμή που ο Jephthah συνειδητοποιεί πως πρέπει να θυσιάσει την κόρη του. Μια σύγχρονη ανάγνωση της βίβλου που συγκινεί.