Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής – Johannes Moreelse

Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής – Johannes Moreelse

Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, όπως τον απεικονίζει ο Johannes Moreelse, προσφέρει μια εικόνα γεμάτη με συγκίνηση και θρησκευτική ευλάβεια. Η ομορφιά του πίνακα μας ταξιδεύει σε άλλες εποχές και διαστάσεις.